Sykkelbyen Tromsø inn i Tenk Tromsø

Sykkelbyen Tromsø har vært et prosjekt i regi av Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen i perioden 2012-2015. Deretter ble det videreført som navn på Tromsø kommunes sykkelsatsning. Nå skal kommunens sykkelarbeid implementeres i Tenk Tromsø, som er navnet på transportsamarbeidet kommunen har med fylke og stat.

Denne nettsiden vil dermed om kort tid bli […]

15/11/2016|

Sykkelkurs for lærere

Tirsdag 10. mai arrangerer vi gratis kurs for alle lærere som skal undervise i sykling i barneskolen. Vi ønsker på den måten å bidra til at elevene får kunnskapen og ferdighetene de trenger for å ferdes trygt i trafikken og at de får større glede av sykkelen.

Kurset er i samarbeid med Trygg Trafikk.

Invitasjon sykkelkurs lærere […]

09/05/2016|

Ny sykkelstrategi for Tromsø kommune

Kommunestyret vedtok nylig en ny sykkelstrategi for Tromsø kommune. I årene som kommer blir den viktigste oppgaven å bygge et sammenhengende hovednett for sykling, som gjør at du trygt, effektivt og komfortabelt skal komme deg frem i byen på sykkel.

Les strategien her.

04/05/2016|

Klart for ny sykkelfestival

Søndag 12. juni arrangerer vi Tromsø sykkelfestival for tredje gang.

I fjor besøkte ca 3000 syklister festivalområdet på Charlottenlund. Også i år blir det en rekke spennende og artige sykkelaktiviteter som utfordrer teknikk og kunnskap. Vi frister bl.a. med sykkelorientering, sykkelservice, sykkelslalåm, énhjulssykling, hinderløyper, testing av nye sykler, konkurranser, MiniLavka m.m.

Hele Charlottenlund er under ombygging, så […]

05/04/2016|

Sykkelbyen fortsetter i kommunal regi

Sykkelbyen Tromsø startet som et 4-årig prosjekt i regi av Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens Vegvesen i perioden 2012-2015. Prosjekttiden ble offisielt avsluttet som planlagt 5. februar 2016. Sykkelbyen Tromsø videreføres nå som navnet på Tromsø kommunes sykkelarbeid, og det nære samarbeidet med Troms fylkeskommune og Statens vegvesen videreføres.

10/02/2016|

10 anbefalte turer i Tromsø

Framtiden i våre hender har laget et hefte som beskriver 10 anbefalte sykkelturer i Tromsø m/ omegn: 10 anbefalte sykkelturer i Tromsøområdet nov 2015.

De skriver at Tromsø har unike og flotte muligheter for friluftsliv og at man ikke behøver å sykle langt før man kommer seg ”ut på landet” og i nærkontakt med fjord og […]

03/12/2015|

Separering på Tromsbrua

Fra mandag 21. september separeres gående og syklister på Tromsøbrua. Da må alle syklister benytte nordsiden av brua, mens gående må benytte søndre fortau. Dette gjøres for å forebygge konflikter og potensielle møteulykker mellom gående og syklister over brua. Det er mange som har etterlyst en slik endring.

Det vil nok gå en periode før alle […]

14/09/2015|

Den Nasjonale Sykkelkonferansen 2016 til Tromsø

Hovedstyret i Syklistenes Landsforening har besluttet at Den nasjonale Sykkelkonferansen 2016 skal finne sted i Tromsø 23.-24. mai 2016. Dette blir den åttende nasjonale sykkelkonferansen etter år 2000. De sju øvrige har vært i Drammen i 2002, Kristiansand i 2004, Stavanger i 2006, Kongsberg i 2008, Bergen i 2010, Trondheim i 2012 og Oslo i […]

02/07/2015|

Gratis sykkelservice for byskolene

I fjor besøkte vi alle barneskoler i Tromsø by og gjennomførte gratis sykkelservice. I løpet av 2 uker sjekket vi 800 barnesykler og nesten halvparten av disse var direkte trafikkfarlige. Se oppslag i ITromsø om saken. Det er dessverre tydelig at foreldrene ikke er flinke nok til å sjekke ungenes sykler. Vi velger derfor å […]

06/05/2015|

Hovednett for sykkel på høring

Nå har du mulighet til å gi tilbakemeldinger til Tromsø kommune om hvordan hovednettet for sykling i Tromsø skal formes. Det er beskrevet i kommuneplans arealdel 2015-2026. Hvis du vil gi en kommentar i høringsrunden gjør du det skriftlig til Tromsø kommune pr brev eller epost. innen 6 uker fra høring kunngjøres.

På kommunes hjemmeside ligger […]

25/03/2015|