I fjor besøkte vi alle barneskoler i Tromsø by og gjennomførte gratis sykkelservice. I løpet av 2 uker sjekket vi 800 barnesykler og nesten halvparten av disse var direkte trafikkfarlige. Se oppslag i ITromsø om saken. Det er dessverre tydelig at foreldrene ikke er flinke nok til å sjekke ungenes sykler. Vi velger derfor å gjennomføre en ny skoleturné i år for å utføre service på syklene.

Vi prioriterer 4.-7. trinn siden de har tillatelse til å sykle til skolen, men vil selvsagt hjelpe andre elever også som kommer med sine sykler.

Mekanikerne fyller ut et skjema som beskriver sykkelens tilstand. Elevene tar med seg dette hjem til sine foresatte.

Det er en stor utfordring å få tak i gode sykkelmekanikere som kan utføre et slikt oppdrag på dagtid midt i høysesongen. Derfor må vi legge det til kveldstid. Vi sender et mekanikerteam bestående av tre dyktige ansatte fra Tromsø Ski & sykkel.

Alle skolebesøkende foregår i perioden 18. mai – 8. juni kl 1800 – 2000. Vi rekker ikke å besøke alle skoler, så vi «slår sammen» noen skoler. Kom til den skolen som er nærmest der du bor.

FAU ved alle skolene er tilstede for å ivareta ro og orden.

Her er datoer og tider!

Vi sees!