Om sykkelbyen Tromsø

Sykkelbyen Tromsø startet som et 4-årig prosjekt i regi av Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens Vegvesen i perioden 2012-2015. Prosjekttiden ble offisielt avsluttet 5. februar 2016. Sykkelbyen Tromsø ble videreført som navnet på Tromsø kommunes sykkelarbeid, og det nære samarbeidet med Troms fylkeskommune og Statens vegvesen videreføres.

Målet for sykkelarbeidet er å tilrettelegge for at Tromsø skal være en by hvor innbyggerne velger sykkel fremfor bil i sin daglige transport. Det handler om å gjøre det trygt, effektiv og attraktivt å sykle. Det er et langsiktig og kostnadskrevende arbeid. Vårt viktigste mål er å bygge et sammenhengende nettverk av sykkelveger, gang- og sykkelveger, sykkelfelt og snarveger som frister til bruk. Vi må også bygge mange flere sykkelparkeringer der hvor folk ønsker å parkere sin sykkel på en trygg måte.

Målet vårt er også bidra til å bygge opp en sykkelkultur i kommunen som gjør at man blir fristet til å la bilen stå hjemme. Det må bli mer «normalt» å velge sykkelen fremfor personbilen. Vi må også jobbe for å styrke samarbeidet mellom biler, busser og myke trafikanter slik at vi får til en «trafikkultur» alle er fornøyd med. Godt informasjonsarbeid og adferds kampanjer som påvirker folks reisevaner vil bli prioritert.

Sykkelbyen Tromsø og Transportnett Tromsø er i ferd med å utarbeide en ny sykkelstrategi for Tromsø. Vi har som målsettingen at den vil føre frem til en «Bymiljøavtale» med staten om få år, som vil utløse tilstrekkelige midler til å realisere våre ambisjoner for Tromsø som en sykkelby for alle.