Fra mandag 21. september separeres gående og syklister på Tromsøbrua. Da må alle syklister benytte nordsiden av brua, mens gående må benytte søndre fortau. Dette gjøres for å forebygge konflikter og potensielle møteulykker mellom gående og syklister over brua. Det er mange som har etterlyst en slik endring.

Det vil nok gå en periode før alle får med seg endringen, men dette vil gå seg til.Sykkelbyen Tromsø vil i uke 39 bemanne bruhodene i rushtrafikken for å informere publikum om endringen.

Syklister som kommer over brua og skal til sentrum ledes under brua og over Skansen.