Sykkelbyen Tromsø har vært et prosjekt i regi av Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen i perioden 2012-2015. Deretter ble det videreført som navn på Tromsø kommunes sykkelsatsning. Nå skal kommunens sykkelarbeid implementeres i Tenk Tromsø, som er navnet på transportsamarbeidet kommunen har med fylke og stat.

Denne nettsiden vil dermed om kort tid bli lagt ned. Tenk Tromsø overtar all kommunikasjon rundt videre utvikling av Tromsø til en god sykkelby. For mer informasjon rundt dette; se kontaktinfo.