Sykkelvegnett og strategi

Vi skriver 2026.
Tromsø fremstår som en miljøvennlig og innbydende by.  Vi lar gjerne bilen stå og velger heller å kjøre buss, gå
eller sykle.

Det er merkbart mindre støy, støv og lokal forurensning enn for ti år siden. Folk gir uttrykk for at de trives med litt fysisk aktivitet hver dag og at det gir øket energi i en hektisk hverdag.

Sentrumslivet blomstrer. Biltrafikken er kraftig redusert og parkering i gatene er nesten borte. Det er rønnere,
roligere og triveligere å oppholde seg i sentrumsgatene.  Eierne av butikker og kaféer forteller om en stadig økning i antall kunder og besøkende som går, sykler eller tar bussen til sentrum. Flere enn tidligere ønsker å bosette seg i sentrum av Tromsø.

Sykkel er nå et helt vanlig transportmiddel i Tromsø;  rett og slett fordi det er enkelt, selvfølgelig og
uproblematisk. Hovednettet for sykkel er ferdig utbygget og syklister i alle aldre ferdes trygt, effektivt og komfortabelt rundt i byen. Standarden er god, driften er effektiv og vintervedlikeholdet er best i landet.

Tromsø er en ekte sykkelby. Hele året.

 

Ny sykkelstrategi for Tromsø kommune ble vedtatt i kommunestyret 30. mars:
Sykkelstrategi Tromsø 2016-2026 pr 140416